Title Image

Kalite Politikası

Hasplast olarak amacımız müşterilerin gereksinimlerini, beklentilerini tatmin edecek mamülleri sunarak pazar payını ve rekabet gücünü artırmaktır.

 

İlkesel olarak tüm süreçler Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini uygun olmalıdır. Tüm süreçlerin, süreçlerin yöneticisi olan ilgili birimler tarafından Kalite Yönetim Sisteminin bir parçası olarak sürekli iyileştirilmesi amaçlanır. Hasplast kalite politikasında sürekli iyileştirme yapacağını ve kalite sistemi yönetimine uyacağını taahhüt eder.

 

Bu amacın gerçekleşmesi için firmamızın tüm proseslerinin belli bir kalite seviyesinde, ürünlerimizin de pazarını ekonomik ve teknik gereksinimlerine en uygun biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Hedeflerimize ulaşmak, kalite düzeyimizi gelişen teknoloji ve müşteri beklentileri doğrultusunda iyileştirmek için tüm bölümlerinin aktivitelerinde Kalite Sistemi gereklilikleri esas olacaktır. Belirlenmiş olan politika ve hedefler zorunlu olup, tüm birimlerde ve kademelerdeki çalışanların Kalite Sistemi dökümantasyonu ve talimatlarına uygun çalışmasını gerektirmektedir.

 

Yenilikçi ve yaratıcı stratejiler ile hep bir adım önde olmak üzere; ürün ve hizmetlerde, uygulanan yöntem ve tekniklerde, davranışsal yetkinliklerde, süreçlerde, çalışma ortamında sürekli gelişim ve iyileştirme yaklaşımı esas alır, bu yönde eğitimler gerçekleştirir,

 

Faaliyetlerini Çevre Mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri temelinde bütünleşik bir şekilde yöneterek,kendi sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için çalışır.